Dziś jest piątek 06 sierpnia 2021, imieniny: Sławy i Jakuba

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica

dodano: 2021-03-08 17:39:07

Skład członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica:

1) Jarosław Gruszczyński - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy,

2) Teresa Mutkowska - Pielęgniarka rodzinna NZOZ „Balticmed” w Stepnicy,

3) Andrzej Wyziński - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy,

4) Magdalena Ławicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Racimierzu,

5) Dariusz Mazurowski - Kierownik Posterunku Policji w Stepnicy,

6) Mariola Kwiryng - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Stepnicy,

7) Marzena Łuczak  - kurator zawodowy Sądu Rejonowego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Goleniowie,

8) Paweł Nowak - starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Goleniowie.

9) Agnieszka Makowska - Stowarzyszenie Miłośników Ziemii Stepnickiej - Lokalna Organizacja Turystyczna,

całodobowy telefon ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica: 721 714 424

e-mail: zi@mgops.stepnica.pl