Dziś jest piątek 06 sierpnia 2021, imieniny: Sławy i Jakuba

Dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

dodano: 2021-03-08 23:03:22

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy znajduje się przy ul. Bolesława Krzywoustego 41a, 72-112 Stepnica:

1) budynek jest parterowy,

2) wejście do budynku znajduje się na parterze, do którego prowadzi podjazd,

3) w budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

3) w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

4) w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziby budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy i braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ośrodek realizuje zadania w zakresie dostępności, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w sposób alternatywny poprzez:

1) pracownik realizując własny zakres obowiązków każdorazowo na przywołanie podejmuje czynności z osobą zgłaszającą takie żądanie załatwiając sprawę;

2) dla osób niepełnosprawnych potrzebującym załatwić sprawę istnieje możliwość przyjazdu pracownika ośrodka do miejsca zamieszkania takiej osoby, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, lub e-mailowym.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsza informacja w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub BIP prosimy o kontakt: realizacja@mgops.stepnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 881 58 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

Jarosław Gruszczyński