Dziś jest piątek 06 sierpnia 2021, imieniny: Sławy i Jakuba

Opis projektu

dodano: 2018-04-17 22:16:23

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy realizuje projekt pn. "Razem do celu”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 741 487,50 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi: 630 187,50 zł, wkład własny to 111 300,00 zł.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 30 mieszkańców, w tym 6 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie gminy Stepnica zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 30 osób w tym 6 osób niepełnosprawnych z gminy Stepnica zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, społecznym i zawodowym. Udzielone wsparcie ma pomóc osobom nim objętym przybliżyć lub umożliwić powrót na rynek pracy, a także wspomóc ich samodzielność życiową i społeczną oraz zapobiegać dalszym procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

W ramach projektu proponowane będą następujące formy wsparcia:

  • poradnictwo psychologiczne,
  • spotkania edukacyjne,
  • terapie, treningi kompetencji, treningi umiejętności rodzicielskich, społecznych,
  • kursy i szkolenia o charakterze edukacyjnym, zawodowym.

 

 

 

BIURO PROJEKTU :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4,

tel. 91 418 85 21, fax. 91 418 85 80, e-mail: ops@stepnica.pl,

strona internetowa: www.ops.stepnica.pl