Dziś jest piątek 06 sierpnia 2021, imieniny: Sławy i Jakuba

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

dodano: 2021-04-15 10:29:04

obrazek dystrybucji żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że zgodnie z zawartą umową z Caritas Polska  na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020 r. od dnia 22.04.2021 r. w każdy czwartek i piątek w godzinach od 9:00 do 14:00 w holu Gimnazjum (wejście od strony boisk) będzie wydawana żywność.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej i których dochód netto nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

- 1 542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej

- 1 161,60 zł - dla osoby w rodzinie

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza do przyznania pomocy w postaci artykułów żywnościowych.

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 91 881 58 45

Jarosław Gruszczyński - Dyrektor MGOPS w Stepnicy