Dziś jest środa 21 kwietnia 2021, imieniny: Feliksa i Anzelma

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

dodano: 2021-03-14 22:10:51

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy ogłasza nabór osób chętnych z terenu Gminy Stepnica do skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020. Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej i których dochód netto nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

- 1 542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł - dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza do przyznania pomocy w postaci artykułów żywnościowych. Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania do udziału w Programie POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2020 proszone są o kontakt telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stepnicy pod numerem telefonu 91 881 58 45.