Dziś jest środa 21 kwietnia 2021, imieniny: Feliksa i Anzelma

Program "Wspieraj seniora"

dodano: 2021-03-11 22:12:42

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że Gmina Stepnica przystąpiła do programu „Wspieraj Seniora”. Program jest realizowany do 31 marca 2021 r. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 r.ż.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Zgłoszenia potrzeby wykonania zakupów art. spożywczych, leków, środków czystości seniorzy mogą dokonać telefonicznie:

bezpłatna, ogólnopolska infolinia, tel.  22 505 11 11 

lub bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, tel. 91 881 58 45 lub 721 714 424.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach ww. programu:

Krok 1. Senior, który zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy.

Krok 2. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę dokonania zgłoszenia przez seniora oraz weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres usługi wsparcia. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do seniora w celu udzielenia pomocy oraz wskazuje datę udzielenia tej pomocy.

Krok 3. Koszty zakupów pokrywa senior.

Jarosław Gruszczyński

Dyrektor

MGOPS w Stepnicy