Dziś jest sobota 08 sierpnia 2020, imieniny: Emila i Cyryla

Realizacja projektu pt. „Transport – gwarancja pracy dla osób 30+”

dodano: 2019-11-22 08:04:58

Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9i w ramach RPO WZ 2014-2020 Gminne i Powiatowe Jednostki Pomocy Społecznej

Dotyczy: możliwości udziału uczestników projektów z PI 9i RPO WZ 2014-2020

Tytuł Projektu: Transport – gwarancja pracy dla osób 30+

Realizator Projektu: Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski

Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski informuje o realizacji projektu pt. „Transport – gwarancja pracy dla osób 30+”. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o poinformowanie potencjalnych uczestników projektów z Priorytetu Inwestycyjnego 9i w ramach RPO WZ 2014-2020 (Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie) o możliwości uczestnictwa w naszym projekcie. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o poinformowanie wszelkich Beneficjentów (jednostki) projektów realizowanych w ramach PI 9i z terenu Państwa działania o projekcie. 

Informacje dotyczące realizacji projektu, w tym harmonogram rekrutacji są umieszczone na stronie Realizatora: www.igielski.com.pl. W projekcie przewidziana jest rekrutacja ciągła.

informacja o projekcie