Dziś jest piątek 21 lutego 2020, imieniny: Eleonory i Feliksa

Sprawozdanie ze wsparcia - Instrumenty Aktywizacji Społecznej - Aktywna integracja - terapeuta

dodano: 2019-10-08 12:48:47

Sprawozdanie z realizacji wsparcia w ramach projektu pn. „Razem do celu” w Gminie Stepnica, realizowanego przez Gminę Stepnica – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy. Pprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych  ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Sprawozdanie