Dziś jest piątek 21 lutego 2020, imieniny: Eleonory i Feliksa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2019

dodano: 2019-10-08 10:32:48

ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr 6/2019

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku –  Prawo zamówień publicznych.

Udzielenie niniejszego  zamówienia nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności

W związku z realizacją projektu pn. „Razem do celu” Zamawiający tj. Gmina Stepnica – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy zwraca się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników projektu i otoczenia w celu przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych promujący zdrowy tryb życia w ramach projektu pn. „Razem do celu”.

zapytanie ofertowe

klauzula informacyjna 

załącznik nr 1 

załącznik nr 2 

załącznik nr 3 

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6 

osoby do zakwaterowania