Dziś jest piątek 06 sierpnia 2021, imieniny: Sławy i Jakuba

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

dodano: 2018-01-15 13:04:57

 

Rysunek nr 1

 

 

 

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie RPO WZ pn. „Razem do celu” realizowanym przez

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

 

 

czytaj więcej »

Nabór do projektu

dodano: 2018-01-15 10:12:00

Rysunek nr 1

NABÓR DO PROJEKTU

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEPNICY OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU:

Dotyczy: Konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17 w ramach Osi priorytetowej VII Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Tytuł projektu: RAZEM DO CELU

Numer wniosku: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17

 

czytaj więcej »