Dziś jest wtorek 21 stycznia 2020, imieniny: Agnieszki

Zapytanie ofertowe nr 9/2019

dodano: 2019-11-25 16:29:23

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2019

na organizację spotkania wigilijnego dla uczestników projektu wraz z otoczeniem w ramach realizacji projektu pn. „Razem do celu”

- zgodnie z procedurą ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu pn. „Razem do celu” Zamawiający tj. Gmina Stepnica – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy zwraca się z zapytaniem ofertowym na organizację spotkania wigilijnego dla uczestników projektu wraz z otoczeniem w ramach realizacji projektu pn. „Razem do celu”.

czytaj więcej »

Realizacja projektu pt. „Transport – gwarancja pracy dla osób 30+”

dodano: 2019-11-22 08:04:58

Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9i w ramach RPO WZ 2014-2020 Gminne i Powiatowe Jednostki Pomocy Społecznej

Dotyczy: możliwości udziału uczestników projektów z PI 9i RPO WZ 2014-2020

Tytuł Projektu: Transport – gwarancja pracy dla osób 30+

Realizator Projektu: Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski

Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski informuje o realizacji projektu pt. „Transport – gwarancja pracy dla osób 30+”. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o poinformowanie potencjalnych uczestników projektów z Priorytetu Inwestycyjnego 9i w ramach RPO WZ 2014-2020 (Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie) o możliwości uczestnictwa w naszym projekcie. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o poinformowanie wszelkich Beneficjentów (jednostki) projektów realizowanych w ramach PI 9i z terenu Państwa działania o projekcie. 

Informacje dotyczące realizacji projektu, w tym harmonogram rekrutacji są umieszczone na stronie Realizatora: www.igielski.com.pl. W projekcie przewidziana jest rekrutacja ciągła.

czytaj więcej »

Sprawozdanie z realizacji wsparcia - działania środowiskowe

dodano: 2019-11-17 21:29:19

Dnia 16.11.2019 r. uczestnicy projektu pn. „Razem do celu” wraz z otoczeniem uczestniczyli w wycieczce jednodniowej integracyjnej do Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr 8/2019

dodano: 2019-11-06 14:21:38

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2019

na świadczenie usługi – organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

- zgodnie z procedurą ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu pn. „Razem do celu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Wyłączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Gmina Stepnica – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy zwraca się z zapytaniem ofertowym na wyłonienie Wykonawcy realizacji usługi organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. „Razem do celu”.                    

czytaj więcej »

Warsztat edukacyjny promujący zdrowy tryb życia w formie warsztatów wyjazdowych

dodano: 2019-10-29 16:30:13

W terminie 25 - 27.10.2019 r. w ramach projektu pn. „Razem do celu” realizowanego przez Gminę Stepnica – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy został zorganizowany warsztat edukacyjnych promujący zdrowy tryb życia w formie warsztatów wyjazdowych dla uczestników projektu wraz z otoczeniem. 

czytaj więcej »