Dziś jest piątek 06 sierpnia 2021, imieniny: Sławy i Jakuba

Koronawirus szczepienia i ważne informacje

dodano: 2021-03-16 21:35:40

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie zwraca się z prośbą o przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji #Szczepimysię. Materiał opracowany przez KPRM znajdą Państwo w linku https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-dla-mediow

czytaj więcej »

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

dodano: 2021-03-14 22:10:51

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy ogłasza nabór osób chętnych z terenu Gminy Stepnica do skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020. Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej i których dochód netto nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

- 1 542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł - dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza do przyznania pomocy w postaci artykułów żywnościowych. Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania do udziału w Programie POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2020 proszone są o kontakt telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stepnicy pod numerem telefonu 91 881 58 45.

czytaj więcej »

Program "Wspieraj seniora"

dodano: 2021-03-11 22:12:42

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że Gmina Stepnica przystąpiła do programu „Wspieraj Seniora”. Program jest realizowany do 31 marca 2021 r. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 r.ż.

czytaj więcej »

Aplikacja STOP COVID -ProteGO

dodano: 2021-03-08 11:49:09

Zachęcamy do korzystania z aplikacji STOP COVID ProteGO Safe. Obok noszenia maseczki, zachowywania dystansu i dbania o higienę to kolejny (i skuteczny) element ochrony przed zakażeniem.

Aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe wysyła powiadomienia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Dzięki temu możemy szybciej zareagować, a to oznacza większe bezpieczeństwo. Dzięki niej można też m.in. zapisać się na test bez konieczności kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Aplikacja jest dostępna za darmo w sklepach Google Play i App Store.  Znajdą Państwo w niej także m.in. aktualne informacje o sytuacji epidemiologicznej w  poszczególnych powiatach, dane dotyczące liczby zachorowań  aktualne informacje o liczbie wykonanych szczepień i inne komunikaty.  

Aplikacja  jest całkowicie bezpłatna i bezpieczna dla użytkownika. Więcej o działaniu   aplikacji STOP COVID - ProteGO znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe

czytaj więcej »

Procedura wydawania zaświadczenia do Programu „Czyste powietrze”

dodano: 2021-02-23 05:24:58

Podstawa prawna art. 411 ust. 10g - 10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.).

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego  Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze” może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Na terenie Gminy Stepnica zaświadczenia wydawane będą przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, ul. B. Krzywoustego 41a, 72-112 Stepnica w godzinach od 07:30 do 15:30, tel. 91 881 58 45.

czytaj więcej »