Dziś jest środa 16 października 2019, imieniny: Gawła i Ambrożego

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania 7/2019

dodano: 2019-10-15 14:57:11

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania

W związku z Zapytaniem Ofertowym nr 7/2019 na świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zgodnie z procedurą rozeznania rynku, Gmina Stepnica – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy postanawia zmienić treść postępowania.

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr 7/2019

dodano: 2019-10-10 15:13:37

ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr 7/2019

na ubezpieczenie NNW dla uczestników projektu oraz otoczenia

- zgodnie z procedurą ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu pn. „Razem do celu” Zamawiający tj. Gmina Stepnica – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

czytaj więcej »

Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ

dodano: 2019-10-09 17:25:47

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 w dniu 23.10.2019 r. o godz. 09.00 do 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Niepodległości 6A, 72-111 Racimierz odbędą się:

„Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspert ów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości  przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych” i „Warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych”.

            Każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem PO PŻ. Warsztaty mają na celu wzmacnianie samodzielności, umiejętności wyboru dobrych produktów i wykorzystania ich w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanego FEAD.

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 

Jarosław Gruszczyński  

czytaj więcej »

Sprawozdanie ze wsparcia - Instrumenty Aktywizacji Społecznej - Aktywna integracja - terapeuta

dodano: 2019-10-08 12:48:47

Sprawozdanie z realizacji wsparcia w ramach projektu pn. „Razem do celu” w Gminie Stepnica, realizowanego przez Gminę Stepnica – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy. Pprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych  ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Sprawozdanie 

czytaj więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2019

dodano: 2019-10-08 10:32:48

ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr 6/2019

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku –  Prawo zamówień publicznych.

Udzielenie niniejszego  zamówienia nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności

czytaj więcej »