Dziś jest poniedzialek 08 marca 2021, imieniny: Beaty

Aplikacja STOP COVID -ProteGO

dodano: 2021-03-08 11:49:09

Zachęcamy do korzystania z aplikacji STOP COVID ProteGO Safe. Obok noszenia maseczki, zachowywania dystansu i dbania o higienę to kolejny (i skuteczny) element ochrony przed zakażeniem.

Aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe wysyła powiadomienia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Dzięki temu możemy szybciej zareagować, a to oznacza większe bezpieczeństwo. Dzięki niej można też m.in. zapisać się na test bez konieczności kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Aplikacja jest dostępna za darmo w sklepach Google Play i App Store.  Znajdą Państwo w niej także m.in. aktualne informacje o sytuacji epidemiologicznej w  poszczególnych powiatach, dane dotyczące liczby zachorowań  aktualne informacje o liczbie wykonanych szczepień i inne komunikaty.  

Aplikacja  jest całkowicie bezpłatna i bezpieczna dla użytkownika. Więcej o działaniu   aplikacji STOP COVID - ProteGO znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe

czytaj więcej »

Procedura wydawania zaświadczenia do Programu „Czyste powietrze”

dodano: 2021-02-23 05:24:58

Podstawa prawna art. 411 ust. 10g - 10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.).

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego  Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze” może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Na terenie Gminy Stepnica zaświadczenia wydawane będą przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, ul. B. Krzywoustego 41a, 72-112 Stepnica w godzinach od 07:30 do 15:30, tel. 91 881 58 45.

czytaj więcej »

Informacja !!!

dodano: 2021-01-29 12:50:43

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że zgodnie z zawartą Umową z Caritas Polska  na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020 r. od dnia 04.02.2021 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 będzie wydawana żywność w holu Gimnazjum (wejście od strony boisk).

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 91 881 58 45

 

 

czytaj więcej »

Informacja !!!

dodano: 2021-01-26 16:22:57

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

1. posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego - warunek podstawowy,

2. utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy - osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

3. niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym,

4. posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.).

czytaj więcej »

Informacja ustawy "Za życiem"

dodano: 2021-01-17 16:32:18

herb gminy stepnica  logo ustawy za życiem  logo ośrodka

Jeśli jesteś

1. kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży z powikłaniami, która z dużym  prawdopodobieństwem urodzi dziecko obarczone poważnymi problemami zdrowotnymi

2. kobietą, której dziecko nie przeżyło ciąży lub porodu albo zmarło wkrótce po urodzeniu

3. matką wychowującą dziecko niepełnosprawne lub członkiem jej rodziny

czytaj więcej »