Dziś jest czwartek 28 maja 2020, imieniny: Augustyna i Jaromira

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

dodano: 2020-05-18 10:03:49

czytaj więcej »

Plan dla osób doświadczających przemocy domowej

dodano: 2020-05-11 10:43:28

PLAN AWARYJNY
dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

osobisty plan awaryjny 

 

czytaj więcej »

Realizacja projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie

dodano: 2020-05-04 08:30:17

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pozakonkursowego

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim (VI)”

realizowanego w ramach Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
Oś priorytetowa VI – Rynek pracy;
Działanie 6.5 – Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza  znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Nr Umowy RPZP. 06.05.00-32-P001/20-00

czytaj więcej »

Pomoc żywnościowa

dodano: 2020-04-28 13:58:13

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że zgodnie z zawartą Umową z Caritas Polska  na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019 r. od 05.05.2020 r. do 11.05.2020 r. w godzinach od 09:00 do 12:00 będzie wydawana żywność w holu Gimnazjum (wejście od strony boisk).

Dnia 12.05.2020 r. żywność wydawana będzie od 09:00 do 10:00.

Osoby, które nie odebrały żywności w podanych terminach prosimy o kontakt pod numerem telefonu wskazanym poniżej.

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 91 418-85-21 wew. 31 - 34

czytaj więcej »