Dziś jest środa 08 lipca 2020, imieniny: Elżbiety i Prokopa

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie

dodano: 2020-07-02 10:13:43

Zasady dotyczące umorzenia mikropożyczek udzielonych mikroprzedsiębiorcom przez Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie

W związku ze zmianą od dnia 23.06.2020 r. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmieniły się zasady umarzania pożyczek. (art. 77 pkt 39 - Dz. U z 2020 r poz. 1086).

czytaj więcej »

Sprawozdanie z realizacji wsparcia - aktywna integracja - działania środowiskowe

dodano: 2020-06-22 22:20:14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy w ramach projektu pn. „Razem do celu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w dniach 19.06 – 21.06.2020 r. zorganizował  wyjazdowy warsztat edukacyjny pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” dla uczestników projektu wraz z otoczeniem.

Podczas wyjazdu  został zorganizowany warsztat  edukacyjny obejmujące następujące obszary:

a) czym jest przemoc, typowe role, rodzaje przemocy, przyczyny i źródła przemocy,

b) konsekwencje doświadczania i stosowania przemocy,

c) jak rozpoznać osobę doznającą przemocy (objawy doświadczania przemocy),

d) sposoby pomocy osobom doznającym przemocy i stosujących przemoc,

e) pomoc dzieciom-ofiarom i świadkom przemocy.

czytaj więcej »

Świadczenie rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego

dodano: 2020-06-19 08:58:20

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Stepnica, iż wnioski o ustalenie prawa na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w sprawie:

  • świadczenia rodzinnego,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

będą przyjmowane:

  • drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020 r. za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips,gov,pl, tzw. emp@tii, e-PUAP, PUE ZUS, bankowości elektronicznej,
  • tradycyjnie /w wersji papierowej / od dnia 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 418 85 21 wew. 32

czytaj więcej »

PROGRAM DOBRY START

dodano: 2020-06-15 12:01:07

Od 1 lipca 2020 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy można będzie składać wnioski drogą elektroniczną na świadczenie – „Dobry start”.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życiaDzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

czytaj więcej »

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

dodano: 2020-06-10 14:36:51

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie organizuje kolonie dla dzieci rolników z całej Polski.

Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego

Termin: 21.07.2020 r. - 30.07.2020 r.

Liczba proponowanych miejsc dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUS): 10

czytaj więcej »