Dziś jest środa 20 listopada 2019, imieniny: Feliksa i Anatola

Sprawozdanie z realizacji wsparcia - działania środowiskowe

dodano: 2019-11-17 21:29:19

Dnia 16.11.2019 r. uczestnicy projektu pn. „Razem do celu” wraz z otoczeniem uczestniczyli w wycieczce jednodniowej integracyjnej do Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr 8/2019

dodano: 2019-11-06 14:21:38

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2019

na świadczenie usługi – organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

- zgodnie z procedurą ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu pn. „Razem do celu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Wyłączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Gmina Stepnica – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy zwraca się z zapytaniem ofertowym na wyłonienie Wykonawcy realizacji usługi organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. „Razem do celu”.                    

czytaj więcej »

Warsztat edukacyjny promujący zdrowy tryb życia w formie warsztatów wyjazdowych

dodano: 2019-10-29 16:30:13

W terminie 25 - 27.10.2019 r. w ramach projektu pn. „Razem do celu” realizowanego przez Gminę Stepnica – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy został zorganizowany warsztat edukacyjnych promujący zdrowy tryb życia w formie warsztatów wyjazdowych dla uczestników projektu wraz z otoczeniem. 

czytaj więcej »

Warsztaty kulinarne

dodano: 2019-10-28 14:57:02

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stepnicy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 zorganizował w dniu 23.10.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Racimierzu wartszt pn. „Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspert ów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości  przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych” i „Warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanego FEAD.

czytaj więcej »

Sprawozdanie z realizacji wsparcia - aktywna integracja - specjaliści

dodano: 2019-10-22 08:32:48

Sprawozdanie z realizacji wsparcia w ramach projektu pn. „Razem do celu” w Gminie Stepnica, realizowanego przez Gminę Stepnica – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

czytaj więcej »