Dziś jest wtorek 01 grudnia 2020, imieniny: Natalii i Eligiusza

Uwaga ! Istotne informacje o zmianach

dodano: 2020-11-29 22:47:06

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

czytaj więcej »

Informacja !!!

dodano: 2020-11-03 11:08:06

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, ze od dnia 04.11.2020 r. zmienił adres jednostki na ul. Bolesława Krzywoustego 41a (były budynek ENEA).

numer telefonu 91 881 58 45

czytaj więcej »

Informacja !!!

dodano: 2020-11-01 22:56:36

Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne, oraz zbliżający się okres zimowy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że na bieżąco monitorowana jest sytuacja osób bezdomnych na terenie Gminy Stepnica.

Pomoc osobom bezdomnym ma na celu zapewnienie podstawowych potrzeb, aktywizowanie i zmniejszanie wykluczenia społecznego tej grupy. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy kompleksową pomocą osobom bezdomnym zajmuje się pracownicy socjalni. Zadaniem pracowników socjalnych jest wspieranie klientów w realizacji Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności lub kontraktu socjalnego, m.in. pomoc w sprawach urzędowych, pomoc w poszukiwaniu pracy, motywowanie do zmiany stylu życia.

czytaj więcej »

Informacja o programie WSPIERAJ SENIORA

dodano: 2020-10-28 10:45:12

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. ,,Wspieraj Seniora”.

Informacja Burmistrza 

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE

dodano: 2020-10-21 22:38:11

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy ogłasza nabór osób chętnych z terenu Gminy Stepnica do skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej i których dochód netto nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

- 1 402,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1 056,00 zł - dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza do przyznania pomocy w postaci artykułów żywnościowych.

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania do udziału w Programie PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2020 proszone są o kontakt telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stepnicy pod numerem telefonu 91 881 58 45 w terminie od dnia 22.10.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

Jarosław Gruszczyński

czytaj więcej »