Dziś jest czwartek 01 października 2020, imieniny: Danuty i Remigiusza

Uwaga !!!

dodano: 2020-09-17 22:49:03

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim Aktywa Plus Emilia Kowalska i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, zaprasza mieszkańców Gminy Stepnica dnia 24.09.2020 r. (czwartek) o godz. 15:30 do Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy, ul. Portowa 2 oraz o godz. 18:00 do świetlicy wiejskiej w Miłowie na spotkanie animacyjne dotyczące możliwości wsparcia działań lokalnej społeczności OWES Szczecin, uzyskania informacji o procesie zakładania kół gospodyń wiejskich oraz zaproszenia do organizowanej przez OWES Akademii Lokalnego Lidera.

Szczegółowe informację dotyczące spotkania można uzyskać bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy lub telefonicznie pod numerem telefonu 721 714 424.

czytaj więcej »

Nabór do projektu

dodano: 2020-08-10 13:09:00

czytaj więcej »

Informacja !!!

dodano: 2020-08-06 08:31:36

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020 r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą: przyjmuje się, że z 1 h  przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

czytaj więcej »

Kolonie letnie dla dzieci rolników

dodano: 2020-08-05 22:27:05

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników z całej Polski.

Informacja w sprawie koloni.

 

 

czytaj więcej »

Świadczenie wychowawcze 500+

dodano: 2020-07-13 07:58:53

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej informuje, iż w roku 2020 nie składamy wniosków na kontynuację wypłaty świadczenia 500+.

Jedynie w przypadku urodzenia dziecka lub nabycia praw do opieki nad dzieckiem mamy prawo złożyć wniosek na 500+.

 

czytaj więcej »