Dziś jest wtorek 20 października 2020, imieniny: Ireny i Kleopatry

Informacja !!!

dodano: 2020-10-06 01:15:13

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że bezpośrednia forma obsługi klienta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbywa się w godz. od 7:30 do 15:30 z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Stepnica, aby wnioski, zapytania i inne sprawy przekazywać drogą:

1. telefoniczną: 91 418 85 21 wew. 31-34 oraz 48

2. e-mailową: sekretariat@mgops.stepnica.pl

3. za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/

4. za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP: www.gov.pl

5. listowną

czytaj więcej »

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

dodano: 2020-10-02 07:37:10

         Międzynarodowy Dzień bez Przemocy to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 r. Data 2 października została wybrana ze względu na rocznicę urodzin Mahatmy Ghandiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległości oraz pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy. Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r. na mocy której ustanowiono obchody nowego Dnia, jest on okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Rezolucja potwierdza „powszechne obowiązywanie zasady unikania przemocy” oraz pragnienie „by zapewnić kulturę pokoju, tolerancji, zrozumienia i unikania przemocy”.

czytaj więcej »

Uwaga !!!

dodano: 2020-09-17 22:49:03

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim Aktywa Plus Emilia Kowalska i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, zaprasza mieszkańców Gminy Stepnica dnia 24.09.2020 r. (czwartek) o godz. 15:30 do Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy, ul. Portowa 2 oraz o godz. 18:00 do świetlicy wiejskiej w Miłowie na spotkanie animacyjne dotyczące możliwości wsparcia działań lokalnej społeczności OWES Szczecin, uzyskania informacji o procesie zakładania kół gospodyń wiejskich oraz zaproszenia do organizowanej przez OWES Akademii Lokalnego Lidera.

Szczegółowe informację dotyczące spotkania można uzyskać bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy lub telefonicznie pod numerem telefonu 721 714 424.

czytaj więcej »

Nabór do projektu

dodano: 2020-08-10 13:09:00

czytaj więcej »

Informacja !!!

dodano: 2020-08-06 08:31:36

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020 r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą: przyjmuje się, że z 1 h  przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

czytaj więcej »